© 2018 Herman Wittockx, Organisational Behaviour Development NV

Diensten

Strategische Orientatie: Robuuste visie en doorleefde waarden

Wat is onze identiteit, wat is ons imago? Waarom werken bij, waarom zaken doen met ons?  Waarom, waarom waarom? Een robuuste visie en waarden gaan over de betekenis en zinvolheid van de organisatie in de toekomst.  Of het nu gaat over groei, fusie, aquisitie, afslanking, carf-out bij kleinere of grote organisaties, profit of non profit,  belangrijk is dat de visie er staat, dat ze robuust is. Robuust doordat ze diverse mogelijke toekomst scenario's doorstaat. Robuust daar ze de belangrijkste stakeholders aanspreekt. Waarden zijn de sleutelelementen van een cultuur. Ze maken de cultuur vloeibaar en sturend.

Friedrich Nietzsche — 'He who has a why to live for can bear almost any what and how.

Van visie naar werkelijkheid

Veranderen vindt plaats in de context van twee andere processen, continueren en innoveren. Veranderen is een kracht van binnenuit, net zoals bij alles wat leeft in de natuur. Leren en ontwikkelen vormen de bron van groei en veranderen. Trouwens, opgelegde verandering creeert angst. Niet van veranderen, maar om veranderd te worden. En een angstcultuur doet alle waarden van de gewenste cultuur verbleken. Als we weten dat ‘Culture eats strategy for breakfast’  dan begrijpen we het hoe cruciaal het is om een sterke waardengestuurde veranderaanpak te hanteren. Veranderen mét mensen, niet van mensen.

Team coaching

Zelfsturende teams is dat hetzelfde als witte sneeuw? Relaties overstijgen elke vorm van eenzijdige controle en zijn dus altijd zelfsturend. Zelfsturende teams is dat hetzelfde als participatief management? (jaren zeventig) of empowerment (millenium)? Concreet ondersteunen wij teams op 3 niveaus van activiteiten:

  • samen werken: groepsdynamica; omgaan met diversiteit, macht, waardering en vertrouwen

  • samen werk organiseren : visie vertalen naar activiteiten op teamniveau. Stakeholdermanagement;  rollen, verantwoordelijkheden onderhandelen in functie van vereiste competenties.

  • samen leren over  samenwerken en samen werk organiseren: zelf ontwikkelende teams 

Begeleiden van familiebedrijven

Herman heeft vanuit praktijk en theorie expertise opgebouwd in het begeleiden van familiebedrijven. Zijn expertise ligt in het zichtbaar maken en werken aan datgene wat familiebedrijven hun hart en ziel geeft: Het complexe uit diverse lagen bestaande sociaal netwerk. Hij hanteert de geschiedenis van familieverbanden als bron om te werken aan het continueren, veranderen en innoveren van de organisatie. Familiebedrijven hebben een extra en unieke dynamiek die een onvergelijkbare bron van energie en levenskracht kan zijn. In opdracht van een grote financiële instelling ontwikkelde en faciliteerde hij ‘Vader-zoon” workshops gericht op dialoog over wederzijdse waardering over geloof, waarden en gevoelens als fundament voor de toekomst.

Change leadership gebaseerd op A/I

Om inzicht en kunde te verwerven in de cognitieve, emotionele en wilsaspecten die bij verandering een rol spelen, ontwikkelden we de methode ‘Outdoor Appreciative Inquiry’: opdrachten in de natuur als middel om te leren over bij organiseren.  Dit bieden we ook aan als open of in-company opleiding.