BLOG

Dr. Herman Wittockx deelt graag met u zijn inzichten over leiderschap én het bouwen aan een toekomstvisie. 

The Way Forward

19 oktober 2020

The Way Forward

De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze zelf te creëren!

Een van de kenmerken van het mens-zijn, is ons vermogen om dingen te zien die er nog niet zijn. Als mens is de toekomst aanwezig in alles wat we doen, denken en voelen. Als we een gesprek hebben met kinderen, zullen ze hun dromen delen over wat ze in de toekomst zullen zijn. Als we met ouders praten, praten ze over de dromen die ze hebben voor hun kinderen. En ze hebben allemaal gemeen dat we dromen over een betere toekomst.

Organisaties zijn ook levende systemen. En het organisatorische leven wordt gekenmerkt door zijn geschiedenis, door zijn huidige identiteit en acties. Wat hier belangrijk is, is dat we, om de organisatie te begrijpen, moeten weten hoe de leden de gemeenschappelijke toekomst zien.

Als we het over de toekomst hebben, hebben we het over visionair denken - het vermogen om een beeld te creëren waarbij iedereen zegt: ja, we begrijpen het, ja, we geloven erin, en ja, we hebben het vertrouwen om ons te engageren. Visionair denken is het tegenovergestelde van probleemoplossend denken. Dit is een manier van denken die ervan uitgaat dat wat vandaag de dag fout gaat, veroorzaakt is door het verleden. Daarom moeten we ons concentreren op het verleden. En proberen het verleden ongedaan te maken. Niet zo voor het visionaire denken. Een uniek kenmerk van visionair denken is dat het uitgaat van de veronderstelling dat de mens een vrije wil heeft, en dat hij niet bepaald wordt door zijn biologische wortels. De kracht van het visionaire denken kan worden geïllustreerd door gebruik te maken van de metafoor van de zon. De zon geeft focus en geeft richting aan welke manier van groeien. En tegelijkertijd geeft ze de warmte en de energie om dat te doen.

Een sterke visie keert de causaliteit om. Het is het beeld van de toekomst dat we creëren dat het heden doet ontstaan. Dat helpt ons om prioriteiten te stellen en middelen toe te wijzen. Vandaar het gezegde om het heden te veranderen moeten we eerst de toekomst veranderen.

Prof. Dr. Herman Wittockx

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Ontvang advies over hoe je je bedrijf naar de toekomst leidt. Word eveneens als eerste op de hoogte gebracht van onze workshops en evenementen.