TRAJECTEN
 
Mogelijke vragen die u als organisatieverantwoordelijke heeft: 
 
 • Wie zijn onze stakeholders? Wat zijn hun verlangens? Hoe evolueert hun markt?
 • Hoe gaan we om met de organisatie processen van continueren, veranderen en innoveren? Wat is een gezonde balans ?
 • Wat weten we over de toekomst ? Wat zegt de media over 5 -10 jaar? Wat zijn mogelijke scenario’s?
 • Wie zijn we, wat is onze raison d’etre? Wat is onze missie?
 • Hoe zien we onszelf over 3-5-8 jaar ? Wat is onze visie?
 • Hoe kunnen we onze visie vertalen in systemen, processen, structuur, ICT, logistiek, mensen, netwerken?
 • Welke resultaten ambiëren we?
 • Wat zijn onze waarden, de basis voor het creeren van een cultuur?
 • Hoe medewerkers inspireren?
 • Hoe veranderen met medewerkers?
 • Welke prioriteiten, welke voortgangsindicatoren ?
 • Hoe creeren we ‘Voortschrijdend Inzicht ‘ ?

Heeft u meer dan 2 vragen van de bovenstaande lijst?

Goed nieuws! Wij kunnen met u een traject starten.